Ogłoszenia

25-01-2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH 2021/2022

Elektroniczny nabór dzieci

do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
na rok szkolny 2021/2022

Szanowny Rodzicu!

Nabór dzieci odbywa się poprzez system elektroniczny w terminie od 1 marca do 12 marca 2021 r.

Harmonogram rekrutacji, komunikat oraz kryteria są zamieszczone na stronie www.minsk-maz.pl w zakładce: Miasto/Edukacja/Rekrutacja.

Skrócone zasady rekrutacji

 • Do oddziałów przedszkolnych w publicznych placówkach przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Mieście Mińsk Mazowiecki.
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!
 • Dzieci już uczęszczające do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2020/2021 będą przyjmowane na podstawie składanych przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.
 • Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci z roczników 2018, 2017, 2016, 2015.
 • Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat. Burmistrz Miasta może wskazać rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej niż wskazane we wniosku o przyjęcie.
 • Wszystkie dzieci mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
  i, w przypadku wzięcia udziału w rekrutacji, będą miały zapewnione miejsce
  w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Burmistrz Miasta może wskazać rodzicom inną placówkę niż wskazana we wniosku
  o przyjęcie.
 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych w harmonogramie.
 • Nabór do Oddziału Specjalnego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim odbywać się będzie poza systemem elektronicznym. Kontakt telefoniczny bezpośrednio z dyrektorem placówki – tel. 25 758 24 14.
 • Przedstawione w ofertach przedszkoli i szkół podstawowych: ilość grup, ich przeznaczenie wiekowe oraz czas pracy oddziałów mogą ulec zmianie.
 • Możliwe będą zmiany w zasadach przebiegu rekrutacji w zależności od sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, o czym rodzice będą informowani na bieżąco.

Galeria - zobacz wszystkie nasze zdjęcialicznik odwiedzin: 455231 online: 003