Ogłoszenia

22-05-2020

18 maja przywróciliśmy pracę przedszkola w reżimie sanitarnym

Szanowni Rodzice,

informuję, że od dnia 18 maja 2020 roku do odwołania przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 – 17.00.

W związku z powyższym należy złożyć deklarację potrzeby korzystania przez dziecko z przedszkola:

http://www.przedszkole1mm.pl/files/pdf/Deklaracja%20rodzica,%20kt%C3%B3ry%20ubiega%20si%C4%99%20o%20przekazanie%20dziecka%20pod%20opiek%C4%99%20przedszkola%20w%20czasie%20epidemii_22-05-2020.pdf

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres e-mail przedszkola pm1mmz@gmail.com

Liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych dzieci i możliwości przedszkola.

O możliwości korzystania przez dziecko z przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora drogą mailową lub telefoniczną.

W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

Procedury znajdują się w załącznikach:

http://www.przedszkole1mm.pl/files/pdf/Zasady%20funkcjonowania%20przedszkola%20w%20okresie%20epidemii_22-05-2020.pdf

http://www.przedszkole1mm.pl/files/pdf/Procedura%20post%C4%99powania%20na%20wypadek%20podejrzenia%20zaka%C5%BCenia%20wirusem%20SARS-CoV-2%20lub%20zachorowania%20na%20COVID-19_22-05-2020.pdf

Wszyscy rodzice zobowiązani są do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich.

Podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z przedszkola w okresie epidemii, muszą Państwo uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, nie można wykluczyć możliwości zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-2, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor Przedszkola, Anna Perzanowska

Galeria - zobacz wszystkie nasze zdjęcialicznik odwiedzin: 278102 online: 001