Tematy miesiąca Biedronki

Grupy » Biedronki » Tematy miesiąca » Wrzesień 2020

TEMATY PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA M-C WRZESIEŃ 2020 W GRUPIE BIEDRONKI

 

 1. Witajcie w przedszkolu!
 2. Droga do przedszkola.
 3. Nadeszła jesień.
 4. Co robią zwierzęta jesienią?

 

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, zwracanie uwagi na ich wygląd i przeznaczenie
 • zachęcanie do bliższego poznawania swoich rówieśników
 • zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu
 • opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu
 • budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni, orientacji przestrzennej
 • rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji
 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej
 • przybliżanie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa
 • zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park
 • budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi
 • wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej
 • dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu
 • zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi
 • zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy

Galeria - zobacz wszystkie nasze zdjęcialicznik odwiedzin: 310902 online: 002