Tematy miesiąca Biedronki

Grupy » Biedronki » Tematy miesiąca » Kwiecień 2021

TEMATY PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA M-C Kwiecień 2021 W GRUPIE BIEDRONKI

1.CHCIAŁBYM ZOSTAĆ SPORTOWCEM

2.KOSMOS

3. DBAMY O ZIEMIĘ

4. JESTEM POLAKIEM

 • OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

  • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia
  • powtarzanie słów dźwiękonaśladowczych
  • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami,
  • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
  • usprawnianie narządów artykulacyjnych
  • zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi
  • łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową
  • rozwijanie sprawności manualnych
  • przybliżanie wiadomości na temat ruchu i sportu
  • rozwijanie poczucia rytmu i możliwości wokalnych
  • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
  • rozwijanie mowy, umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie i stosownie do możliwości dzieci
  • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później)
  • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
  • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic
  • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
  • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
  • poznanie tajemnic Kosmosu
  • wdrażanie do dbałości o Ziemię, szacunek dla roslin i zwierząt
  • poznawanie swojej najbiliższej miejscowości, stolicy
  • poznanie symboli Polski: flaga, godło
  • dalsze zabawy przygotowujące do nauki czytania i pisania

Galeria - zobacz wszystkie nasze zdjęcialicznik odwiedzin: 455226 online: 003