Tematy miesiąca Motylki

Grupy » Motylki » Tematy miesiąca » luty 2020

TEMATY GLOBALNE NA M-C LUTY 2020

 

  1. Baśnie, bajki, bajeczki.
  2. Muzyka wokół nas.
  3. Nie jesteśmy sami w kosmosie.
  4. Projekt Budowle.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- rozwijanie koncentracji uwagi, umiejętności wypowiadania się na określony temat

- rozwijanie słuchu muzycznego i określanie charakteru muzyki

- rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej

- kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach w zakresie czterech (pięciu)

- poznawanie literatury dziecięcej, wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci

- ćwiczenie spostrzegawczości, rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów

- używanie określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki

- rozwijanie mowy, wyobraźni i świadomości muzycznej

- kształtowanie umiejętności wykonania własnego instrumentu i grania na nim

- wzbudzanie zainteresowania instrumentami muzycznymi , rozwijanie umiejętności gry na bębenku, aktywnego słuchania muzyki

- rozpoznawanie odgłosów natury i naśladowanie ich za pomocą instrumentów, uwrażliwianie na dźwięki dochodzące z otoczenia

- wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach (dziecko stosuje słowa: lornetka, luneta, teleskop)

- wykonywanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiały przyrodniczego

- nauka prawidłowej artykulacji głoski l

- rozwijanie zainteresowania architekturą, zdolności technicznych

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej, kreatywności i twórczego myślenia

- poszerzanie słownictwa dotyczącego budowli (mieszkalnych, użytkowych, drogowych) i związanego z pracą architekta

- zdobywanie wiedzy na temat cech wybranych materiałów budowlanych (słomy, drewna, cegły, stali, szkła)

Galeria - zobacz wszystkie nasze zdjęcialicznik odwiedzin: 234158 online: 001