Tematy miesiąca Motylki

Grupy » Motylki » Tematy miesiąca » CZERWIEC 2024

MOTYLE- Miesięczny plan pracy – CZERWIEC

 

Tydzień XXXVII. Dzień Dziecka

 • zapoznanie z prawami i obowiązkami dzieci, kształcenie umiejętności społecznych,
 • czytanie globalne i dzielenie wyrazów na sylaby,
 • zachęcanie do wykonywania eksperymentów i wyciągania wniosków,
 • wyrażanie ekspresji twórczej, nauka nowej piosenki, poruszanie się w rytmie muzyki,
 • poznanie popularnych zabaw dziecięcych z różnych stron świata, stymulowanie wielu zmysłów,

Tydzień XXXVIII. Wielka wyprawa

 • poznanie źródeł wiedzy o świecie, charakterystycznych obiektów w innych krajach i ciekawostek
 • uważne słuchanie utworu, doskonalenie percepcji słuchowej,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, liczenie elementów, odwzorowywanie,
 • poznanie muzyki z różnych stron świata, wyrażanie radości z zabaw ruchowych do muzyki
 • poznanie przypraw z różnych krajów, utrwalenie wiadomości o wakacyjnych środkach transportu,

Tydzień XXXIX. Smaki i zapachy lata

 • utrwalanie wiadomości na temat lata, uważne słuchanie tekstu literackiego, budowanie wypowiedzi,
 • poznanie sposobów na zachowanie wspomnień, wyrażanie własnych odczuć w formach plastycznych,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, liczenie elementów, odwzorowywanie,
 • zapoznanie z piosenką, wyodrębnianie pierwszych głosek wyrazów, uwrażliwianie na muzykę,
 • stymulowanie wielu zmysłów, poszerzanie wiedzy na temat letnich przysmaków

Tydzień XL. Wakacyjne przygody

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się na wakacjach,
 • zapoznanie ze sztuką i folklorem góralskim oraz z cechami górskiego krajobrazu i górskiej przyrody,
 • zapoznanie z różnymi zjawiskami dotyczącymi zachowania się wody, rozwijanie małej motoryki,
 • przypomnienie wyglądu nut i zapisów nutowych, poznanie gamy
 • zapoznanie z nową masą sensoryczną, stymulowanie wielu słów,

Galeria - zobacz wszystkie nasze zdjęcialicznik odwiedzin: 1721267 online: 003