Tematy miesiąca Motylki

Grupy » Motylki » Tematy miesiąca » Czerwiec 2020

 

 

             

 

TEMATY PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWACZEJ NA M-C CZERWIEC 2020

 1. Dziecięce przyjaźnie
 2. Na naszym podwórku
 3. Nadszedł czas wakacji

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

 • Poznawanie świata

- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych

w jakich żyją

- poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)

- zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata

 • To ja

- poznawanie swojego ciała poprzez zabawy − dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej

- uczestniczenie dzieci w przygotowaniach uroczystości rodzinnej; prezentowanie własnych

możliwości i umiejętności

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia

- umuzykalnianie, rozwijanie poczucia rytmu podczas gry na instrumentach perkusyjnych

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

 • Uczymy się czytać

- czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów

 • Edukacja matematyczna

- rozwijanie intuicji geometrycznej

- określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury

- rozwijanie umiejętności: liczenia, dodawania i odejmowania

 • Nasze bezpieczeństwo na co dzień

- uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:  bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie

 • Dbamy o nasze zdrowie

- przebywanie na świeżym powietrzu

- uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych

 • Poznajemy przyrodę: Lato

- obserwowanie, w sposób bezpośredni i pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące)

 • Nasze bezpieczeństwo na co dzień

- poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich

- przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy, huraganu

 • Nasz kontakt z techniką: środki transportu

- poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

Galeria - zobacz wszystkie nasze zdjęcialicznik odwiedzin: 310903 online: 002