Tematy miesiąca Motylki

Grupy » Motylki » Tematy miesiąca » Kwiecień 2021

Tematy globalne i treści nauczania na m-c kwiecień 2021

 1. Wielkanoc

 2. Z kulturą za pan brat

 3. Jestem kulturalny

 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • kształtowanie wrażliwości na barwę instrumentu;
 • rozwijanie zdyscyplinowania podczas wspólnego muzykowania;
 • rozwijanie możliwości percepcyjnych;
 • naśladowanie czynności z życia codziennego;
 • zdobywanie wiedzy o wsi i jej mieszkańcach, odróżnianie miasta od wsi;
 • dzielenie się wiedzą z innymi ludźmi;
 • rozbudzanie szacunku do rożnych grup społecznych, odmienności kultur;
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy;
 • wyciąganie prostych wnioskowa z treści obrazków;
 • ćwiczenie oczekiwania na swoją kolej podczas wypowiedzi;
 • utrwalenie pojęcia para;
 • dobieranie par przeciwstawnych;
 • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności;
 • poznanie charakterystycznych cech kotów;
 • klaskanie w rytm melodii;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • poznanie zwyczaju śmigusa-dyngusa i przygotowanie własnej dyngusówki;
 • ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno-technicznych;
 • odczuwanie przynalez?nos?ci podczas uczestnictwa w tradycjach i zwyczajach rodzinnych;
 • rozumienie znaczenia uczuć w życiu człowieka;
 • wykorzystywanie dramy jako środka do wyrażania emocji;
 • ćwiczenie radzenia sobie z przykrymi uczuciami;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • doszukiwanie się przyczyny wydarzenia
 • dostrzeganie regularności (rytmu) w zabawie.

Galeria - zobacz wszystkie nasze zdjęcialicznik odwiedzin: 455228 online: 003