Historia przedszkola

Przedszkole miejskie od 1946 roku. Przedszkole Miejskie Nr 1 im. St. Jachowicza w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 22 mieści się w stuletnim budynku zaadoptowanym na potrzeby edukacji w roku 1946, jako pierwsze przedszkole w mieście (powyżej przedwojenna fotografia ze zbiorów TPMM). Położone jest w pobliżu dworca PKP i PKS. Do przedszkola uczęszczają dzieci z rodzin zamieszkujących w pobliżu oraz dzieci naszych absolwentów.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, łącznie do pięciu grup uczęszcza 112 dzieci. Mamy mało liczne grupy (22-24-osobowe). Panuje u nas domowa atmosfera. Zapewniamy profesjonalną opiekę. Czuwamy nad prawidłowym rozwojem naszych podopiecznych. Uczymy przez zabawę, traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.


Nasz budynek, mimo iż wiekowy, jest bardzo funkcjonalny i dostosowany do potrzeb dzieci. Mamy 6 sal zajęć oraz dużą salę zabaw, którą wykorzystujemy do ćwiczeń gimnastycznych, występów teatralnych i koncertów muzycznych, a także balów choinkowych i spotkań wigilijnych. Sale zajęć są estetyczne, wyposażone w nowe funkcjonalne meble dostosowane do wieku dzieci, w salach znajdują się zabawki i pomoce dydaktyczne, z których dzieci korzystają wg potrzeb i zainteresowań. Dysponujemy dużym placem zabaw z nowoczesnym sprzętem ogrodowym.


Dajemy dzieciom możliwość poznawania i rozumienia siebie i świata; odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającym świecie; rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości, przyjaźni; inicjowania zachowań proekologicznych w swoim otoczeniu; rozwijania kreatywnego myślenia; nabywania umiejętności poprzez działanie; ukształtowania poczucia własnej wartości; dobrego przygotowania do następnego etapu edukacji. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe.
Nasze przedszkolaki mają możliwość korzystania z comiesięcznych koncertów, spotykają się z artystami i aktorami wielu scen polskiego teatru. Organizujemy wystawy plastyczne na określone tematy, dzieci wspólnie z rodzicami biorą udział w konkursach plastycznych. Wychowankowie nasi przygotowują spektakle słowno – muzyczne, które wystawiają w Miejskim Domu Kultury oraz w Szkole Artystycznej. Dzieci biorą udział w festiwalach „Piosenki przedszkolnej”, gdzie zajmują czołowe miejsca. Biorą udział w spartakiadach, z których wracają z pucharami i z dyplomami.

Organizujemy różnego rodzaju konkursy, tj. plastyczne, taneczne, recytatorskie, wiedzy o naszym mieście, poprawnej wymowy. Dzieci wyjeżdżają na wycieczki za miasto, poznają historię naszego regionu oraz oglądają spektakle teatralne w Warszawie. Organizujemy także uroczystości integrujące społeczność przedszkolną, np. Andrzejki, Wigilia, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, powitanie Wiosny, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego grup „0”.
Dbamy o rozwój zdolności i zainteresowań dzieci, umożliwiamy im naukę języka angielskiego, tańca, warsztaty teatralne.

Współpracujemy z wieloma instytucjami na terenie miasta i powiatu. Organizujemy akcje charytatywne.

Cele główne pracy przedszkola:

1. Rozwijanie osobowości, umiejętności i wiedzy poprzez podmiotowe podejście do dziecka i stosowanie zasad indywidualizacji, aktywizacji, stymulacji i współdziałania.
2. Angażowanie rodziców w proces edukacyjny poprzez stosowanie wypracowanych form działania i poszukiwanie nowych rozwiązań.

Wykorzystujemy w pracy nowatorskie formy i metody, tj:

  • pedagogika zabawy KLANZA,
  • naturalna nauka języka,
  • Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz,
  • Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona,
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Galeria - zobacz wszystkie nasze zdjęcialicznik odwiedzin: 1592999 online: 002