Tematy miesiąca Zuchy

Grupy » Zuchy » Tematy miesiąca » luty 2020

TEMATY GLOBALNE NA M-C LUTY 2020

 

  1. Baśnie, bajki, bajeczki.
  2. Muzyka wokół nas.
  3. Nie jesteśmy sami w kosmosie.
  4. Projekt Pieniądze.

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

- dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich, nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim

- aktywizowanie umysłu i emocji dzieci w toku odgrywania scenek dramowych

- wzbogacenie wiedzy na temat teatru (dziecko wyjaśnia znaczenie słów: scenografia, kurtyna, aktor, widownia, scenariusz)

- utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego, poznawanie właściwego sposobu zachowania się na koncercie

- odgrywanie scenek sytuacyjnych w teatrze cieni według ustalonego scenariusza

- wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych

- rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą oraz wzbogacenie wiedzy na temat budowy książki

- poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batut, filharmonia, sala koncertowa, kurtyna, widownia

- poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki

- muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej

- wzbogacanie wiadomości na temat filharmonii i wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina

- zapoznanie z podziałem instrumentów, nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycz­nych,

- utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych w danym zakresie

- zapoznanie ze znaczeniem nowych słów oraz położeniem nut na pięciolinii (dziecko wyjaśnia znaczenie słów: klucz wiolinowy, nuta, gama, oraz nazywa nuty na pięciolinii (gama C-dur)

- poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecz­nego, utrwalanie kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym

- poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji (sody, octu, oleju, barwnika)

- rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego, wyobraźni i inwencji twórczej

- rozpoznawanie poznanych wcześniej piosenek na podstawie prezentowanej przez N. melodii, wykonywanie układu ruchowego do piosenki

- przybliżanie sylwetki wielkiego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika, wzbogacanie wiadomości na temat gwiazd, poznawanie nazw wybranych gwiazdozbiorów

- budowanie wiedzy na temat historii pieniądza i szeroko pojętej edukacji ekonomicznej

- łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu domo­wego niezbędnego do utrzymania rodziny

- uwrażliwianie na sytuacje dzieci wychowujących się w trudnych warunkach

- kształtowanie nawyków racjonalnego gospodarowania pieniędzmi

- wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z pieniędzmi i ich produkcją

- rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów i doświadczeń

- wzbogacanie wiadomości na temat polskich pieniędzy

- zachęcanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania

- wzbogacenie wiedzy na temat polskich pieniędzy: historii i sposobu wytwarzania, porównywanie sposobu wytwarzania pieniędzy dawniej i obecnie

- zapoznanie z instytucją użyteczności publicznej (bankiem), poznawanie sposobów przechowywania pieniędzy

- zrozumienie potrzeby oszczędzania, planowania wydatków oraz racjonalnego wydawania pienię­dzy

- nazywanie i klasyfikowanie produktów ze względu na miejsce ich zakupu (sklepy)

- rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się pieniędzmi w sytuacjach wymiany: kupno – sprzedaż

Galeria - zobacz wszystkie nasze zdjęcialicznik odwiedzin: 234159 online: 001