Tematy miesiąca Krasnale

Grupy » Krasnale » Tematy miesiąca » Maj 2021

TEMATY PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA M-C Maj 2021 W GRUPIE KRASNALE

 1. NOWINKI Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA
 2. WIOSNA NA ŁĄCE
 3. POZNAIEMY RÓŻNE ZAWODY
 4. NASI KOCHANI RODZICE

 

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • rozróżnianie i naśladowanie głosów wydawanych przez zwierzęta hodowane na wsi
 • zapoznanie z rodzinami zwierząt; nazywanie rodziców i ich dzieci
 • określanie kozyści wynikających z hodowli zwierząt dla człowieka
 • poznawanie domów zwierząt na wiejskim podwórku
 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku
 • poznawanie życia pszczół i mrówek
 • zwracanie uwagi na przystosowanie się zwierząt do życia w danym środowisku
 • przybliżanie wiadomosci na temat wybranych zawodów
 • uświadamianie znaczenia pracy dla ludzi
 • zapoznanie z pracą krawcowej
 • wypowiadanie się na temat spedzania wolnego czasu z rodzicami
 • wypowiadanie się na temat mamy i taty
 • powtarzanie słów dźwiękonaśladowczych
 • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi
 • łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • rozwijanie poczucia rytmu i możliwości wokalnych
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie mowy, umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie i stosownie do możliwości dzieci
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie

Galeria - zobacz wszystkie nasze zdjęcialicznik odwiedzin: 467308 online: 004