Tematy miesiąca Krasnale

Grupy » Krasnale » Tematy miesiąca » Marzec 2021

TEMATY PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA M-C MARZEC 2021 W GRUPIE KRASNALE

 

 1. Chciałbym być muzykiem.
 2. Bawimy się w teatr.
 3. Wiosna idzie przez świat.
 4. Wielkanoc

 

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia
 • powtarzanie słów dźwiękonaśladowczych
 • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami,
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi
 • łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • przybliżanie wiadomości na temat teatru
 • zapoznanie z teatrzykiem cieni
 • zachęcanie do zabaw w teatr – dowolnych i zorganizowanych
 • rozwijanie poczucia rytmu i możliwości wokalnych
 • poznawanie oznak wiosny
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • zwracanie uwagi na kaprysy pogody w marcu
 • rozwijanie mowy, umiejętności liczenia w zakresie czterech
 • zapoznanie ze zwyczajami wielkanocnymi
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później)
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko
 • liczenie palców, przedmiotów itp.
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy)

Galeria - zobacz wszystkie nasze zdjęcialicznik odwiedzin: 420623 online: 003