Zajęcia obowiązkowe

Zajęcia obowiązkowe z zakresu:

- edukacji społeczno-moralnej

- edukacji zdrowotnej

- edukacji przyrodniczej

- edukacji ruchowej

- edukacji w zakresie mowy i myślenia

- edukacji w zakresie przygotowania do pisania i czytania

- edukacji matematycznej

- edukacji kulturowo-estetycznej

- edukacji muzycznej

- edukacji technicznej

- edukacji komunikacyjnej