ZAJĘCIA DODATKOWE

Język angielski - zajęcia nieodpłatne:

- we wszystkich grupach jeden raz w tygodniu 30 minut

Język angielski dodatkowy - zajęcia odpłatne 25 zł miesięcznie:

- we wszystkich grupach jeden raz w tygodniu 30 minut

Rytmika - zajęcia nieodpłatne:

- we wszystkich grupach jeden raz w tygodniu 30 minut

Logopedia - zajęcia nieodpłatne:

- jeden raz w tygodniu w grupach dzieci 5-letnich

Logopedia dodatkowa - zajęcia odpłatne 25 zł miesięcznie:

- jeden raz w tygodniu w grupach dzieci 4-letnich

Tańce - zajęcia odpłatne 25 zł miesięcznie:

- we wszystkich grupach jeden raz w tygodniu 30 minut

Religia

- dwa razy w tygodniu po 30 minut w grupach "Motylki",  "Zuchy", "Biedronki"

- jeden raz w tygodniu 15 minut w grupach "Krasnale" i "Pszczółki"