zakończenie rekrutacji do przedszkoli miejskich

Data wydarzenia: 
piątek, 22 Marca, 2019

W dniach od 11 marca od godziny 8.00 do 22 marca 2019 roku do godziny 15.00

będą przyjmowane w sekretariacie przedszkola

wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.