Zuchy - wrzesień 2019

Tematy miesiąca

Tematy pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc wrzesień w grupie ZUCHY

 

 1. To jestem ja
 2. Moja grupa
 3. Moja droga do przedszkola
 4. Idzie jesień… przez las, park

Treści programowe:

 • Przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu.
 • Określanie swoich zainteresowań.
 • Rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie).
 • Wyrażanie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny.
 • Określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów.
 • Dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.
 • Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i rozumienie zasadności ich przestrzegania
 • Uczestniczenie we wspólnych zabawach, np. integracyjnych, sportowych, teatralnych.
 • Umiejętne współdziałanie w parach, w grupach.
 • Wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • Odtwarzanie proponowanego rytmu za pomocą klocków, umownych symboli.
 • Rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek.
 • Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa.
 • Wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • Czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali.
 • Układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.
 • Poznawanie zasad ruchu drogowego.
 • Poznawanie wybranych znaków drogowych.
 • Poznawanie samochodów specjalistycznych: straży pożarnej, policji, karetki pogotowia; poznawanie numerów telefonicznych do tych instytucji.
 • Obserwacja przyrody.
 • Uczestniczenie w wycieczkach pozwalających w sposób bezpośredni zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi, ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi.
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie
 • Nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych.
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach.
 • Poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona).
 • Wykorzystanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).
 • Poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
 • Przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów.
 • Liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach).
 •  Lepienie z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny kształtów realnych i nierealnych.