Biedronki - styczeń 2019

Tematy miesiąca

TEMATY GLOBALNE I TREŚCI NAUCZANIA

STYCZEŃ

 

  1. Witamy Nowy Rok
  2. Co można robić zimą?
  3. Święto Babci i Dziadka
  4. Zimowe mistrzostwa sportowe

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

   

•             doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy

•             rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych

•             zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną

•             utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych

•             doskonalenie umiejętności muzycznych

•             poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia

•             zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem

•             utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia

•             kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci

•             wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem

•             poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu

•             wprowadzenie litery U, u

•             rozwijanie percepcji wzrokowej

•             poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych

•             doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie

•             rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie

•             doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń

•             doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków

•             doskonalenie umiejętności przewidywania

•             rozwijanie motoryki dużej

•             doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw

•             wprowadzenie liczby 8

•             kształtowanie zdolności plastycznych

•             doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat

•             wzbudzanie szacunku do osób starszych

•             doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych

•             doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

•             rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie

•             doskonalenie sprawności manualnej

•             wprowadzenie litery S, s

•             doskonalenie umiejętności składania życzeń

•             kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych

•             kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań

•             doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych

•             wprowadzenie liczby 9

•             kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń

•             doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych

•             doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic

•             doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą

•             poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych

•             kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych