Krasnale - marzec 2019

Tematy na marzec

TEMATY GLOBALNE I TREŚCI NAUCZANIA MARZEC

W marcu jak w garncu

Porządki w ogrodzie

Witaj, wiosno!

Zwierzęta na wiejskim podwórku

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: dostrzeganie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku; uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych; rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu;doskonalenie umiejętności porównywania; kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej; rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich; poszerzanie zainteresowań czytelniczych; rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia rozpoznawanie oznak wiosny; doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji; rozpoznawanie pierwszych kwiatów: przebiśnieg, krokus, pierwiosnek, przylaszczka; wypowiadanie się na dany tema; poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin; doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków; poszerzanie słownika; uwrażliwienie na świat przyrody; poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania; samodzielne przygotowanie śniadania i spożywanie nowlijek z własnych upraw,bogacenie doświadczeń poznawczych, wu=ykonawczych i emocjonalnych w toku zabaw