Biedronki - marzec 2019

TEMATY MIESIĄCA

TEMATY GLOBALNE I TREŚCI NAUCZANIA

MARZEC

 

 1. W marcu jak w garncu
 2. Porządki w ogrodzie
 3. Witaj, wiosno!
 4. Zwierzęta na wiejskim podwórku

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • dostrzeganie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku;
 • uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych;
 • rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu;
 • wprowadzenie litery W, w;
 • doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 •  rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy;
 • rozpoznawanie oznak wiosny;
 • doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • rozpoznawanie pierwszych kwiatów: przebiśnieg, krokus, pierwiosnek, przylaszczka;
 • wypowiadanie się na dany temat;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 •  zapoznanie z warzywami cebulowymi;
 • poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;
 • poszerzanie słownika;
 • eksperymentowanie z farbami;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • uwrażliwienie na świat przyrody;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 • wprowadzenie litery G, g;
 • zapoznanie z cyklem życia motyla;