Krasnale - maj 2019

Tematy na maj

 

TEMATY GLOBALNE I TREŚCI NAUCZANIA

MAJ

 

1.Zwierzęta na wiejskim podwórku.

2. Poznajemy pracę kucharki.

3. Dzień Mamy i Taty.

4. Tajemnice ksiązek.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zwierząt hodowlanych;
 • Poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;
 • Zapoznanie dzieci z pracą kucharza;
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań;
 • Rozwijanie umiejętności manualnych.
 • Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Podkreślanie znaczenia rodziny w życiu dziecka;
 • Uświadomienie dzieciom ich praw, ale także obowiązków w rodzinie;
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • Kształtowanie poszanowania dla książek;
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami książek;

TEMATY GLOBALNE I TREŚCI NAUCZANIA

MAJ