Biedronki - maj 2019

TEMATY MIESIĄCA

TEMATY GLOBALNE I TREŚCI NAUCZANIA

MAJ

 1. Polska to mój dom
 2. W krainie muzyki
 3. Wrażenia i uczucia
 4. Święto mamy i taty

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uświadamianie dzieciom znaczenia słów: moje miasto, mój kraj, moja Ojczyzna.
 • Budzenie przynależności narodowej oraz przywiązania do symboli   narodowych.
 • Wskazywanie Polski na mapie Europy.
 • Oglądanie krajobrazów Polski w albumach i na widokówkach.
 • Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki – od klasycznej po współczesną
 • Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych.
 • Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształcenie poczucia rytmu.
 • Wykorzystywanie instrumentów i pomocy akustycznych do ilustrowania opowiadań, wierszy, zjawisk przyrodniczych.
 • Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki.
 • Kształtowanie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi wartościami, takich jak uczciwość, prawdomówność, szacunek.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i okazywania uczuć.
 • Dokonywanie oceny moralnej bohaterów literackich oraz korzystanie z pozytywnych wzorców zachowań.
 • Wdrażanie do przestrzegania reguł gry oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.
 • Podkreślanie znaczenia rodziny w życiu dziecka.
 • Uświadomienie dzieciom ich praw, ale także obowiązków w rodzinie.
 • Podkreślanie mocnych stron dziecka.
 • Projektowanie „drzewka dobrych słów”.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.