Biedronki - kwiecień 2019

Tematy miesiąca

 

 1. Praca rolnika
 2. Dbamy o naszą planetę
 3. Wielkanoc
 4. Tajemnice książek

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczne

 

 

 

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu;
 • poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;
 • poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych;
 • wprowadzenie litery Z, z;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • doskonalenie umiejętności segregacji śmieci;
 • wprowadzenie pojęcia recyklingu;
 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia;
 • wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;
 • doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości
 • zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych;
 • doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami;
 • utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki;
 • identyfikowanie i podawanie nazw emocji;
 • porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;
 • doskonalenie czytania globalnego;
 • poznanie polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • kształtowanie poszanowania dla książek;
 • wprowadzenie litery F, f;
 • kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami książek;
 • rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter;
 • zapoznanie z aspektem monetarnym.