Motylki - czerwiec 2019

TEMATY MIESIĄCA

TEMATY GLOBALNE I TREŚCI NAUCZANIA

CZERWIEC

 1. Dzień Dziecka
 2. Zwierzęta duże i małe
 3. Lato
 4. Wakacje

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • uwrażliwienie na innych; doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • zaznajomienie dzieci ich prawami;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • doskonalenie czytania globalnego;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
 • poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;
 • rozszerzenie wiedzy o wilkach i nietoperzach;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;
 • utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
 • poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
 • poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;
 • poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb;
 • poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • poszerzanie wiedzy na temat morza, roślinności i zwierząt
 • doskonalenie kreatywnego myślenia;
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
 • doskonalenie umiejętności czytania piktogramów.