Pszczółki - grudzień 2018

Tematy miesiąca

TEMATY  GLOBALNE

 

NA  M-C GRUDZIEŃ GR.  PSZCZÓŁKI

 

1.Grudniowe życzenia.

2.Kim będę, gdy dorosnę.

3.Święta za pasem.

4.Świąteczne tradycje.

 

         Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 

- Dostrzeganie rytmicznego układu elementów. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej. 

- Wiązanie opisu słownego z postacią Mikołaja. Wypełnianie kolorem konturów obrazka. Wdrażanie do poprawnego trzymania kredki.

- Wznoszenie budowli i tworzenie kompozycji według własnych pomysłów. Wdrażanie do zgodnej zabawy na ograniczonej przestrzeni.

- Rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej. Doskonalenie analizy sylabowej.

- Przestrzeganie reguł zabawy.

- Dostrzeganie ułożenia elementów od najmniejszego do największego (seriacja). Rozumienie określeń: najmniejszy – największy. 

- Doskonalenie koordynacji ruchów całego ciała.

- Wdrażanie do zachowania ciszy.

- Usprawnianie ruchomych narządów artykulacyjnych, w szczególności rozciąganie i pionizowanie języka. Utrwalanie prawidłowego toru oddechowego.

- Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa zabaw w sali, na placu przedszkolnym.

- Rozróżnianie natężenia dźwięku: cicho – głośno. Rozwijanie poczucia rytmu.

- Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia. Ukazanie piękna kolęd. Zachęcanie do wspólnego śpiewu prostej kolędy, np. „Przybieżeli do Betlejem”.

- Zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi, wspólne ubieranie choinki i dekorowanie sali.

- Podawanie nazw ozdób choinkowych, określanie ich wielkości, kształtu, koloru. Posługiwanie się określeniami: na górze, na dole, obok, pod,.nad, na środku.

- Utrwalanie określenia para. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Doskonalenie liczenia według możliwości dzieci.

- Ćwiczenie spostrzegawczości, uzupełnianie obrazka brakującym fragmentem, wyszukiwanie elementów na obrazku.

- Klasyfikacja, przeliczanie w zakresie 4, tworzenie zbiorów równolicznych: tyle samo nakryć, ile osób przy stole, rozumienie przebiegu zdarzeń w czasie, używanie określeń: na początku,        potem, na końcu.

- Rozwijanie pomysłowości i umiejętności wycinania elementów.

- Wprowadzenie radosnego przedświątecznego nastroju podczas wykonywania ozdób choinkowych.

- Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Rozpoznawanie wśród figur kształtu trójkąta. Odwzorowywanie układu figur geometrycznych.

- Udział w przedstawieniu "Jasełka", wspólne śpiewanie kolęd, integracja ze społecznością przedszkolna.