Krasnale - grudzień 2018

Tematy miesiąca

TEMATY  GLOBALNE

 

NA  M-C GRUDZIEŃ GR.  KRASNALE

 

1.Grudniowe życzenia.

2.Kim będę, gdy dorosnę.

3.Święta za pasem.

4.Świąteczne tradycje.

 

         Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

- Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. Wdrażanie do doprowadzenia pracy do końca. 

- Rozpoznawanie i nazywanie kolorów: czerwonego, białego, czarnego oraz części ubioru Mikołaja. 

- Uważne słuchanie utworu. Budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia. 

- Domyślanie się treści obrazka odsłanianego fragmentami.

- Wypełnianie kolorem konturów obrazka. Wdrażanie do poprawnego trzymania kredki.

- Wznoszenie budowli i tworzenie kompozycji według własnych pomysłów. Wdrażanie do zgodnej zabawy na ograniczonej przestrzeni.

- Przestrzeganie reguł zabawy.

- Doskonalenie koordynacji ruchów całego ciała.

- Wdrażanie do zachowania ciszy.

- Usprawnianie ruchomych narządów artykulacyjnych.

- Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa.

- Rozróżnianie natężenia dźwięku: cicho – głośno. Rozwijanie poczucia rytmu.

- Zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi, wspólne ubieranie choinki i dekorowanie sali.

- Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia. Ukazanie piękna kolęd. Zachęcanie do wspólnego śpiewu prostej kolędy, np. „Przybieżeli do Betlejem”.

- Ćwiczenie spostrzegawczości, uzupełnianie obrazka brakującym fragmentem, wyszukiwanie elementów na obrazku.

- Wprowadzenie radosnego przedświątecznego nastroju podczas wykonywania ozdób choinkowych.

- Udział w przedstawieniu "Jasełka",  wspólne śpiewanie kolęd, integracja ze społecznością przedszkolna.