Biedronki - wrzesień 2017

Tematy kompleksowe

 

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2017r

GR. „BIEDRONKI”

 

 

I. Przedszkole – drugi dom

       -– przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie
w grupie.

 - współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;

- poznawanie swojego ciała poprzez zabawy ( rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności innych, szanowanie jej)

- rozwijanie poczucia przynależności narodowej;

 

 

 

2. Uliczne sygnały

 

- poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;

- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;

- poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji;

 

 

 

3. Jesień w lesie

 

- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści ;

- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach;

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody;

- wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób;

- poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych( borowik, maślak) i niejadalnych

(np .muchomor sromotnikowy)

- pokazywanie na wybranych przykładach( np. jeża, wiewiórki, bociana)