Pszczółki - czerwiec 2017

Tematy miesiąca

TEMATY GLOBALNE I TREŚCI PROGRAMOWE  NA MIESIĄC CZERWIEC 2017

GRUPA „PSZCZÓŁKI”

 

1. Z końca świata czy zza ściany to przyjaciel nasz kochany.

2.Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.

3.Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą.

 

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

-Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;

- Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;

- Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;

- Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane  spontaniczne;

- Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa;

- Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo- społecznego;

- Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci;

- Umożliwianie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;

- Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów;

-Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;

- Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji- mówienie o swoich marzeniach;