Krasnale - czerwiec 2017

Tematy miesiąca

Tematy kompleksowe realizowane w czerwcu 2017r.

 

1. O czym marzą dzieci?

2. Kogo spotkała papuga?

3. Gdzie latem zobaczę ziemię,ogień, wodę i powietrze?

 

Zamierzenia dydaktyczne

Dziecko:

 • rozumie, czym są marzenia i potrafi o nich opowiadać;
 • uczy się szanować innych i ich wybory;
 • porównuje wysokość osób i przedmiotów, dostrzega zmiany w swoim wyglądzie związane z dorastaniem;
 • zgodnie współpracuje z innymi i dąży do osiagnięcia wyznaczonego celu;
 • uczy się nazw dni tygodnia, planuje działania na bieżący tydzień;
 • poznaje charakterystyczne cechy pustyni i mieszkających tam zwierząt;
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta sawanny;
 • poznaje mieszkańców Afryki, uczy się szacunku i tolerancji wobec osób o odmiennym wyglądzie;
 • poznaje swoją okolicę i zbiera materiały z wycieczki;
 • rozpoznaje i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie charakterystyczne dla lata;
 • wie, jak bezpiecznie spędzać czas w pełnym słońcu;
 • poznaje hymn i barwy narodowe;
 • rozpoznaje kontur mapy Polski.