Biedronki - czerwiec 2017

Tematy miesiąca

TEMATY GLOBALNE I TREŚCI NAUCZANIA

CZERWIEC

 

 1. Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany
 2. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści
 3. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze
 4. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE

 • Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.
 •  Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.
 • Odczytywanie symboli na mapie i globusie.
 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli.
 • Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”).
 •  Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.
 • Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
 •  Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 • Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.
 • Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.
 •  Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 • Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).
 • Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.