Rekrutacja 2019 - zasady i przebieg

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
na rok szkolny 2019/2020 odbywa się poprzez system elektroniczny:

https://www.minsk-maz.pl/389,przedszkola-publiczne

Terminy rekrutacji:

https://www.minsk-maz.pl/plik,3287,terminy-rekrutacji-do-przedszkoli.pdf

Kryteria rekrutacji:

https://www.minsk-maz.pl/plik,3288,kryteria-naboru-uchwala-nr-iv-24-2019-rady-miasta-minsk-mazowiecki-z-dnia-21-stycznia-2019-r.pdf