Rekrutacja 2018 - zasady i przebieg

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie poprzez system elektroniczny


Skrócone zasady rekrutacji:

https://www.minsk-maz.pl/plik,3321,ogolne-informacje-dotyczace-rekrutacji.pdf

 

Przebieg rekrutacji:

https://www.minsk-maz.pl/plik,3323,przebieg-rekrutacji.pdf

 

Kryteria rekrutacji:

https://www.minsk-maz.pl/plik,3322,kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych.pdf