Nasz dzień

ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLAKA

 

 6:30 – 8:30    schodzenie się dzieci, zabawy wg zainteresowań, praca
                         indywidualna

 8:30 – 9:00    zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania

 9:00 – 9:15    śniadanie

 9:15 – 10:15    zajęcia dydaktyczne

10:15 – 11:30    zabawy na powietrzu lub w salach

11:30 – 12:00    przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:30    obiad

12:30 – 14:00    odpoczynek poobiedni

14:00 – 14:30    ubieranie się dzieci

14:30 – 14:45    zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku

14:45 – 15:00    podwieczorek

15:00 – 17:30    zabawy wg zainteresowań dzieci na powietrzu lub
                        w salach, prace indywidualne, rozchodzenie się dzieci