Sprzątanie Świata 2016

Dotyczy grup: 

Już po raz kolejny dzieci z naszego przedszkola aktywnie włączyły się w międzynarodową akcję "Sprzątanie Świata- Polska ", której celem są działania na rzecz ochrony środowiska, promowanie nieśmiecenia i edukacja dotycząca odpadów.  Te wartościowe działania inicjowane są po to, by dzieci mogły  zrozumieć i zapamiętać, że należy dbać o Ziemię. To także wartościowy sposób na realizację wolontariatu i cenna lekcja dla poszanowania środowiska.