RODO w przedszkolu

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim informuje, że w jednostce podjęto działania związane z wdrożeniem przepisów i zasad zawartych w unijnym rozporządzeniu RODO dotyczącym udostępniania, pobierania i przetwarzania danych osobowych.

Zostały także podjęte kroki w celu naboru na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Po zakończeniu procesu naboru poinformujemy o powołaniu IOD i opublikujemy dane kontaktowe. O procesie wdrażania przepisów zawartych w RODO będziemy informowali na spotkaniach z rodzicami w grupach przedszkolnych.