OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE ZA WRZESIEŃ 2019 ROKU

SZANOWNI RODZICE !!!

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE ZA WRZESIEŃ 2019 ROKU

ORAZ OPŁATY ZA ZAJĘCIA DODATKOWE ZA PAŹDZIERNIK 2019 ROKU

ZOSTAŁY WYGENEROWANE NA PLATFORMIE DLA RODZICÓW 4PARENTS.

https://pm1minsk.4parents.pl/logowanie

JEŚLI NIE URUCHOMILI PAŃSTWO DOTĄD KONTA NA PLATFORMIE, PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM.

TERMIN ZAPŁATY: 10 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU.