Marcowe niebo

Dotyczy grup: 

Od zimy do wiosny prowadziliśmy kalendarz pogody, który pomagał nam zrozumieć różnorodność i zmienność zjawisk atmosferycznych. Nazywaliśmy to, co zobaczyliśmy podczas spacerów i codziennej obserwacji pogody. Czasem próbowaliśmy przewidzieć, jaki będzie dzień, patrząc na niebo lub oglądając prognozę pogody. Wspólnie ustaliliśmy, że na pogodę zimą mogą mieć wpływ wiatry, opady i temperatura. A w marcu, kiedy słonko już przygrzewało lub się chowało, sprawdziło się nasze polskie przysłowie" W marcu jakw garncu", które udało nam się uchwycić w artystyczną fomę collage.