Bardzo miły dzień

Dotyczy grup: 

Dzień Kobiet, tak naprawdę, wywodzi się z USA i przypomnijmy, że po raz pierwszy był obchodzony już w 1910 r. To nasze radosne świętowanie, to głównie- zabawa i prawdę mówiąc skierowana do obu grup, nie tylko do dziewczynek. Przypmnieliśmy sobie, że należy szanować każdego człowieka. Warto i trzeba okazać to swoim zachowaniem i kulturalnym językiem w przedszkolu i poza nim.W atmosferze radosnej zabawy i śmiechów, prawie każdy tego dnia zaprezentował swoje talenty z dziedziny artystycznej i sportowej/ śpiew, taniec, rysunek, wycinanki, pompki i gwiazdy. Kuba i Filip, zorganizowali szybką niespodziankę dla swoich koleżanek i wychowawców- czekoladki i kwiaty.  Ola częstowała zaś wszystkich chłopców witaminowymi cukierkami. To był naprawdę "Bardzo Miły Dzień".